sangrami lehar

ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀਤੀ

  • 18/03/2018
  • 09:51 PM

ਿਫਲੌਰ- 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਪਾ੍ਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯੂਨਿਟ ਬੇਗਮਪੁਰ (ਫਿਲੌਰ) ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |