sangrami lehar

ਪਠਾਨਕੋਟ ਿਵਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤਾ

  • 13/03/2018
  • 10:06 PM

ਪਠਾਨਕੋਟ- ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਾਗੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾ ਦੀਅਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪਤਰ ਸੌਿਪਆ।